Intellektipuude töö

Asukoht:   Esileht > Projektid > Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piirkonnas

Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piirkonnas

Projekti esitaja: EELK KONSISTOORIUM  
Kiriku plats 3, 10130 TALLINN
tel 627 7350, faks 627 7352
e-post: konsistoorium@eelk.ee 
kodulehekülg: www.eelk.ee
Reg kood 80208720

Kontaktisikud:

Kadri Kesküla, diakooniasekretär, e-post kadri.keskula@eelk.ee, tel +372 627 7363
Tiina Ool, EELK intellektipuudetöö koordinaator, e-post tiina.ool@eelk.ee, tel +372 5342 7096

Projekti kestvus: sept. 2015 – aug. 2018

Projekti lühikirjeldus: projekti käigus laiendatakse vaimupuudega inimestele suunatud sotsiaalseid tegevusi ja nõustamisteenuseid Kohila vallas ja lähipiirkonnas kodudes elavatele täiskasvanud intellektipuudega inimestele ja nende omastele, samuti MTÜ Katikodu elanikele. Vilivere külas asuv Katikodu arendatakse projekti kaudu avatud keskuseks intellektipuudega inimestele, keda kaasatakse projekti tegevustesse kolme uue teenuse kaudu, milleks on nõustamisteenus, käsitöötuba ja õppetegevus. Intellektipuudega omastele pakutakse nõustamisteenust, samuti hingehoidu, hakkab toimima perering intellektipuudega inimestele ja nende pereliikmetele. Selle kaudu arendatakse ka kiriku hoolekandetööd ja kiriku koostööd omavalitsustega sotsiaalvaldkonnas.

1.nov.  2015 käivitus EELK Konsistooriumi ja Schleswig-Holsteini Diakooniatalituse ühisprojekt „Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piirkonnas”. Projekti käigus pakub Kohila lähedal asuv Katikodu avatud õpi- ja käsitöötubades intellektipuudega inimestele mitmekülgset tegevust ja nõustamist. Projekt on esitatud organisatsioonile Aktion Mensch (vt https://www.aktion-mensch.de/)

Kohila valla üheks vaimupuudega inimeste keskuseks on kujunenud MTÜ Kohila Turvakeskus „Katikodu“ , mis tegutseb alates 2001. aastast intellektipuudega noorte täisealiste koduna. Alaliselt elab Katikodus 10 vaimupuudega noort, kes on pärit erinevatest Eesti paikadest. Koos elamise eesmärk on oma elu korraldamine koostöös tegevusjuhendajaga (juhendajate abil tehakse lihtsamaid majapidamistöid, varutakse küttepuid, tehakse aiatöid, samuti on korraldatud käelist tegevust ja võimetekohast õpitegevust erinevate projektide läbi).

Facebooki leht Aktion Mench Kohilas

 

<< >>
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Sisene