Aruanne 2015

 

 

Aruanne kiriklikust tööst intellektipuudega inimestega EELK-s

AD 2015

 

EELK intellektipuudetööd 2015. a. iseloomustab, et see töö on muutunud enam nö nähtavaks ja oluliseks osaks EELK diakooniatööst. 08. mail toimus ühiselu võimalusi käsitlev oikumeeniline konverents Diakooniaturg Tallinna Harkujärve kirikus, kus Tiina Ool, Kirsti Malmi ja Minna Nikki tutvustasid ka intellektipuudetööd EELK-s. 11.-13. sept. ja 09.-11. okt. toimus leerilaager, mis lõppes piduliku konfirmatsiooniteenistusega Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 11. okt., kus peapiiskop Urmas Viilma ristis 7 ja konfirmeeris 9 leerilast. Seda pidulikku konfirmatsiooniteenistust kajastas ka ajaleht Eesti Kirik, samuti peapiiskop oma Facebooki kontol. 1.nov. käivitus EELK Konsistooriumi ja Schleswig-Holsteini Diakooniatalituse ühisprojekt „Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piirkonnas”. Projekti käigus pakub Kohila lähedal asuv Katikodu avatud õpi- ja käsitöötubades intellektipuudega inimestele mitmekülgset tegevust ja nõustamist. Projektijuhid on Tiina Ool ja EELK diakooniasekretär Kadri Kesküla, projekti kestvus on 36 kuud.

On arvukalt vaimulikke, kes muude teenimisülesannete seas teenivad ka oma koguduste piirkonnas asuvates hooldekodudes elavaid intellektipuudega inimesi, Pieksämäe koguduse toetusel on 2015.a. teeninud EELK-s vaimupuudega inimesi 3 vaimulikku: õpetaja Kaido Soom Tartu piirkonnas, õpetaja Meelis-Lauri Erikson Rakveres ja Virumaal (kuni 31.10.2015) ning õpetaja Tiina Ool Saaremaal, Lääne-Eestis ja Tallinna piirkonnas (ka selle töö koordinaatorina EELK-s).

Alljärgnevalt on esitatud aruanne nende kohta eraldi:

Tiina Ool.

Tiina Ool on teeninud kirikutundides Vääna-Viti hooldekodus (kokku 10), Katikodus Raplamaal (kokku 6), noortekeskuses JUKS Tallinnas (kokku 8), armulauaga jumalateenistustel Sõmera ja Koluvere hooldekodudes (kokku 14). Koluveres on Tiina Ool külastanud ka neid hoolealuseid, kes ei saa puude tõttu jumalateenistusele tulla, pidanud nendega eraldi palvusi, jaganud armulauda. Sõmera hooldekodus on eraldi piiblitunnid koos armulauaga sügava ja liitpuudega inimestele (4 korda). Oktoobrist maini toimuvad 1 kord kuus Usk ja Valgus Kuressaare kogukonna pereringid ning noortetunnid vaimupuudega noortele Tallinna Kaarli koguduses. Suuremad ettevõtmised aruandeperioodil olid veel: erijumalateenistus Kuressaare Laurentiuse kirikus 23.05., Usk ja Valguse rahvusvaheline perelaager Pühas 28.-30.08., ristilaste laager koos Soome ristivanematega 18.-20.09. ja ristilaste jõulupidu 07.12. Kaarli kogudusemajas.

Tiina Ool on saanud intellektipuudega inimesi teenida koos mitmete tublite abilistega: Eve Mägi Sõmera Hooldekodus teeb 3 korda nädalas hommikupalvusi, samuti sõnajumalateenistusi, Soome misjonärid Kirsti Malmi ja Minna Nikki korraldavad Vääna-Viti hooldekodus l kord kuus kirikutunde, mais külastasid nad Sõmera hooldekodu ja Kuressaares erivajadustega laste perekodu. Minna Nikki on olnud muusika ja sõnaga kaasa teenimas noortekeskuses JUKS ja Katikodus Raplamaal. Kaarli koguduse diakon Saima Sellak-Martinson on aidanud korraldada ristilaste laagrit ja jõulupidu, samuti koos Meelis Holstinguga läbi viinud noortetunde Kaarli koguduses. Tauno Toompuu osales Usk ja Valguse perelaagris, intellektipuudega noorte leerilaagris ja konfirmatsiooniteenistusel.

Kaido Soom. Kaido Soom teenis 2015. aastal intellektipuudega inimesi Lõuna-Eesti piirkonnas kolmes kohas:

  1. Sihtasutus Iseseisev Elu Tartus, kus toimusid vestlustunnid kahes erinevas grupis üle nädala. Töös osales 25 keskuse klienti. Keskmiselt oli tunnis 7 osalejat. Tunde peeti aasta jooksul kokku 40. Tundides käsitleti keskseid usulisi teemasid vestluse vormis. Palju tähelepanu pöörati kirikuaastale.

  2. Maarja Küla Põlvamaal on intellektipuudega inimeste hooldekodu. Maarja külas toimus aasta jooksul 10 tundi. Maarja küla külastas Kaido Soom korra kuus õhtupoolikusel ajal ja tunnid toimusid külakeskuse ruumes. Ka siin vesteldi Pühakirjast, erinevatest kirikutest, kirikupühadest. Jõulude ajal peetakse Maarja külas jõuluteenistus. Maarja külas oli osalejaid õppetöös 35, keskmine osalejate hulk tunnis oli 16.

  3. Kroonuaia kool on Tartus asuv intellektipuudega õpilaste kool. Kroonuaia kool on huvitatud teatud olulisemate kirikupühade käsitlemisest (ülestõusmispühad, lõikustänupüha, hingedepäev, jõulud), samuti oodatakse Kaido Soomi eetika tundidesse kõnelema kristlikest pühadest. Kooli külastamine on ebaregulaarne ja sõltub ennekõike kirikupühadest ja kooli poolsest huvist kristlike teemade vastu. Kaido Soom on pidanud nii koolitunde kui ka olnud kõnelemas päevaalguse kogunemistel. Koolis on üle 100 õpilase, kes on ka kogunemistel kohal olnud. Tunde-kohtumisi on peetud aasta jooksul 6.

  4. Lisaks töötas Kaido Soom kaasa ka intellektipuudega inimeste leerilaagris ja tõi sinna leerigruppi ka kaks leerilast Maarja külast Põlvamaal.

 

Meelis-Lauri Erikson. Meelis-Lauri Erikson teenis intellektipuudega inimesi Rakveres asuvas Lille kodus (2 korda kuus jaanuarist oktoobrini), samuti kord kuus Kadrina hooldekodus.

 

Tiina Ool,

EELK intellektipuudetöö koordinaator